„PKO Ubezpieczenia Junior Race 2021 ” to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych. Do startu
w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Start możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w kasku rowerowym.

PRZECZYTAJ REGULAMIN !


REGULAMIN 2021 - PKO Ubezpieczenia Junior Race

to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych.

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Start w PKO Ubezpieczenia Junior Race możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w kasku rowerowym.

 1. CEL ZAWODÓW:

Poprawa kondycji fizycznej dzieci poprzez aktywny wypoczynek.

– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.

– Promowanie sportu i zasad fair play wśród najmłodszych.

– Wyłonienie najlepszych zawodników na każdorazowym PKO Ubezpieczenia Junior Race

 1. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. , ul. Karola Miarki 42 , 58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax. +48 (075) 76 123 76 ; tel. kom. 603 712 297 (czynny tylko w dni zawodów)

e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

Ślęża Sobótka Bike Academy al. Św. Anny 12, 55-050 Sobótka

tel. 697 707 504 www.viadolnyslask.pl

e-mail: biuro@viadolnyslask.pl

 1. KALENDARZ IMPREZ edycje 2021 :

PKO Ubezpieczenia Junior Race odbywać się będzie przy wybranych edycjach cyklu Bike Maraton oraz cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk zgodnie z kalendarzem imprez (poniżej).

PKO Ubezpieczenia Junior Race odbywa się w dniu wyścigu głównego maratonu/wyścigu, na terenie miasteczka sportowego.

1# Bike Maraton Złotoryja – 15 maja

2# PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk Żmigród – 13 czerwca

3# PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk Gromadka – 27 czerwca

4# Bike Maraton Szklarska Poręba – 3 lipca

5# Bike Maraton Obiszów – 1 sierpnia

6# Bike Maraton Kowary – 14 sierpnia

7# Bike Maraton Miękinia – 28 sierpnia

8# PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk Świdnica – 12 września

9# Bike Maraton Sobótka – 9 października

10# PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk Sobótka – 10 października

 1. ZAPISY

4.1. Zapisu odbywają się w dniu maratonu/wyścigu w godzinach i miejscu podanym przez organizatora w programie edycji cyklu na którym rozgrywa się edycja PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk.

4.2 Uwaga ! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że :

– akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, – wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K Miarki 42 i Ślęża Sobótka Bike Academy z siedzibą w Sobótce, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, – wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i sponsorów cykli Bike Maraton i PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk,

4.3 Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka. Raz wydany numer startowy jest ważny na wszystkich edycjach podanych w pkt. 3 , za każdym razem należy dziecko zarejestrować pod tym samym numerem.

 1. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:

Grupa O – rowerki biegowe do 5 lat (dziewczynki/chłopcy) Grupa I – do rocznika 2015 (dziewczynki/chłopcy) Grupa II – roczniki 2013 -2014 (dziewczynki/chłopcy) Grupa III – roczniki 2011-2012 (dziewczynki/chłopcy)

– W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za I-III miejsca. – Wszystkim uczestnikom PKO Ubezpieczenia Junior Race wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to specyfiką terenu, na którym odbywać się będzie wyścig oraz ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

 1. DYSTANS ORAZ WYŚCIG
 • Trasa PKO Ubezpieczenia Junior Race znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Bike Maraton/PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk, w odpowiednio oznaczonym obszarze.
 • Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik. To Rodzic ocenia czy dziecko posiada wystarczające umiejętności do ich pokonania.
 • Przewidywany dystans to około500m – 2000m. Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).
 • Godzina startu podana jest w programie każdego wyścigu, na którym rozgrywa się edycja PKO Ubezpieczenia Junior Race.

 1. ZABRANIA SIĘ:

– udziału dzieci bez kasków rowerowych,

– udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,

ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)

– stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Jelenia Góra , 5.05.2021


KATEGORIE!


Grupa O – rowerki biegowe do 5 lat
Grupa I – do rocznika 2015
Grupa II – roczniki 2013 -2014
Grupa III – roczniki 2011-2012

ZGŁOSZENIA!


w dniu wyścigu, w godz. 9 -11.00

namiot PKO Ubezpieczenia Junior Race


START!


ok. godz. 11.30

DYSTANSE!


Przewidywany dystans to około 500m – 2000m (w zależności od grupy wiekowej)

DEKORACJE !


ok. godz. 13.30 miejsca 1-3

na scenie dla dzieci


DYPLOMY
DLA WSZYSTKICH!


odbiór

namiot PKO Ubezpieczenia Junior Race