Regulamin Sektorów 2024

 1. Podczas pierwszej edycji w sezonie 2024 obowiązują punkty sektorowe wywalczone na koniec sezonu 2022/2023
 2. Osoby startujące w parach, ustawiają się w sektorze wolniejszej osoby z pary.
 3. Osoby startujące w klasyfikacji E-Bike startują w oddzielnym sektorze.
 4. Schemat ustawienia na starcie w zależności od wybranego dystansu:

Klasyfikacja sektorowa będzie prowadzona dla każdego dystansu, po każdej edycji Bike Maraton wg wzoru:

Czas przejazdu zwycięzcy dystansu OPEN [ s ]
——————————————————       x wsp. dystansu
Czas przejazdu danego zawodnika [ s ]

wsp. dystansu :
dla dystansu MEGA wsp. dystansu = 1
dla dystansu CLASSIC wsp. dystansu = 0,920
dl dystansu FUN wsp. dystansu = 0,8

5. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora, jeśli Organizator nie zastosował innej punktacji w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami np. pogodą utrudniającą przejazd:

Nr sektora Zakres punktów
od do
MEGA/CLASSIC
I 1 0,86
II 0,859 0,77
III 0,769 0,71
IV 0,709 0,65
V 0,649 0,6
VI 0,599 0,55
VII Wszyscy zawodnicy których punkty sektorowe są niższe niż 0,550 lub nie posiadają punktów sektorowych
FUN
FUN I 1 0,6
FUN II Wszyscy zawodnicy których punkty sektorowe są niższe niż 0,600 lub nie posiadają punktów sektorowych
 1. Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z 3 ostatnich edycji, w których zawodnik brał udział.
 2. Na 1 edycji Bike Maraton 2024 – obowiązują punkty sektorowe na koniec sezonu 2023/2022.
  Od 2 edycji Bike Maraton 2024 – obowiązują sektory zdobyte podczas pierwszej edycji Bike Maraton 2024.
 3. Zawodnicy, którzy startują w Bike Maraton po raz pierwszy, ustawiają się w ostatnim sektorze, wybranego dystansu.
 4. Zawodnicy, którzy startują w Bike Maraton po raz pierwszy, za zgodą organizatora mogą otrzymać prawo do startu z wyższego sektora.
  Uwaga !!! w celu zmiany sektora – należny być już zgłoszonym i przesłać min. 5 dni przed startem, na adres – sektor@bikemaraton.com.pl ,  wyniki z 2 startów zawodnika w ostatnim roku startowym ( z wyścigów MTB).
 5. Zawodnicy sektora 1, mają liczony czas wyścigu od czasu startu wspólnego dla całego sektora (tzw. czas brutto).
 6. Zawodnicy z pozostałych sektorów startowych, mają liczony indywidualny czas wyścigu, od momentu przekroczenia bramki startowej (tzw. czas netto).
 7. Pomiar czasu startu wyłączany jest 3 minuty po czasie startu ostatniego sektora.
 8. W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wcześniejszego sektora startowego, zostanie ukarany dodatkowym czasem 45 minut.
 9. Zawodnicy przydzieleni do sektora nr 1 mają obowiązek startu z tego sektora, inaczej naliczona zostanie kara dodatkowych 45 min.
 10. Zawodnik, który ma przydzielony sektor 1 może wystartować z innego sektora pod warunkiem zmiany sektora zgłoszonej w biurze zawodów bezpośrednio przed daną edycją.

Jelenia Góra, 15.02.2024