Rezerwacja numeru

do 24.03.2021

Rezerwacja swojego numeru startowego z sezonu 2020

W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i wybrać w zgłoszeniu swój numer z sezonu 2020
─ opłacić numer startowy do dnia 24.03.2021.

po tym terminie nieopłacony numer wraca do puli wolnych numerów.

do 28.03.2021

Dodanie spersonalizowanego napisu na numerze startowym

W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i zaznaczyć w zgłoszeniu opcję dodania własnego napisu (napis może
zawierać maksymalnie 30 znaków).
─ opłacić numer startowy do dnia 28.03.2021.

od 25.03.2021 do 28.04.2021

Zawodnik może zarezerwować każdy wolny numer

W tym celu należy:
zgłosić się na sezon 2021 i wybrać w zgłoszeniu numer z zakresu: 11-3000.
─ opłacić numer startowy do dnia 31.03.2021.

po tym terminie nieopłacony numer wraca do puli wolnych numerów

do 28.04.2021

Zakup wysyłki numeru startowego.

Warunkiem wysyłki numeru startowego jest dokonanie opłaty w wysokości 20 PLN. Wysyłka numerów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik podał w formularzu zgłoszenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu. W przypadku zwrotu z wyżej podanych przyczyn, organizator nie będzie ponownie wysyłał numeru startowego.

od 28.04.2021 do 30.04.2021

Wysyłamy numery startowe !

Kurierem , na adres wskazany w zgłoszeniu