PARKING BOOKING

dla Teamów!
(1 samochód+1 namiot)

Zgłoszenie prześlij do środy (01.06.2022), na adres biuro@bikemaraton.com.pl 
(Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane )

  • tytuł maila : parking rezerwacja Jelenia Góra
  • numery samochodu (np. DW4AE65)
  • wymiary namiotu (np. 4×4 m)
  • dni, w których zajmiesz miejsce

02.06.2022 (czwartek) otrzymasz zwrotnego maila z przepustką na wjazd !

BOOKING PARKING

only Temes !

(1 car + 1 tent)

Send your application by Wednesday (01/06/2022) to biuro@bikemaraton.com.pl
(After this date, applications will not be accepted)

  • e-mail title: parking Jelenia Góra
  • car numbers : (e.g. DW4AE65)
  • tent dimensions : (e.g. 4×4 m)
  • the days you will take a seat : (e.g.  4-5/06/2022)

02/06/2022 (Thursday) you will receive a return e-mail – with a pass to enter!

parking zone