PARKING BOOKING
(1 samochód+1 namiot)

Zgłoszenie prześlij do środy (22.09.2021), na adres biuro@bikemaraton.com.pl 
(Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane )

  • tytuł maila : parking rezerwacja Jelenia Góra
  • numery samochodu (np. DW4AE65)
  • wymiary namiotu (np. 4×4 m)
  • dni, w których zajmiesz miejsce

23.09.2021 (czwartek) otrzymasz zwrotnego maila z przepustką na wjazd !

BOOKING PARKING
(1 car + 1 tent)

Send your application by Wednesday (09/22/2021) to biuro@bikemaraton.com.pl
(After this date, applications will not be accepted)

  • e-mail title: parking Jelenia Góra
  • car numbers : (e.g. DW4AE65)
  • tent dimensions : (e.g. 4×4 m)
  • the days you will take a seat : (e.g.  24-26.09.21)

23/09/2021 (Thursday) you will receive a return e-mail – with a pass to enter!

parking zone