Czarna Góra

Dariusz Chromiec

Burmistrz Stronia Śląskiego


Mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia pięknej krainy – Gminy Stronie Śląskie, którą tworzą bardzo życzliwi, ogromnie gościnni, otwarci oraz pozytywnie nastawieni do życia ludzie. Krainy posiadającej niezwykle ciekawą przeszłość i przyszłość, którą wspólnie budujemy w oparciu o doświadczenia historyczne, wartości kulturowe i przyrodnicze – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Stronie Śląskie to miejsce posiadające niezwykły urok, miejsce niecodziennych spotkań. Warto poznać uroki zakątków Stronia Śląskiego i okolicy, odkryć ciekawe historie, poczuć niepowtarzalny klimat miasta, zagłębić się w jedyne w swoim rodzaju odmęty przyrody, do czego serdecznie Państwa zachęcam.

czytaj więcej …

Stronie Śląskie położone jest w Sudetach Wschodnich na obszarze Masywu Śnieżnika, Gór Bialskich i Złotych w szerokiej dolinie rzek Białej Lądeckiej, Morawki i Janówki.

Urozmaicony górski krajobraz, rozległe lasy, położenie z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych czynią okolice Stronia Śląskiego miejscem idealnym dla aktywnego wypoczynku i rekreacji. Panują tu doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Pod szczyt Czarnej Góry (1205 m n.p.m) prowadzi kolejka linowa. W sezonie zimowym na amatorów białego szaleństwa czekają liczne wyciągi narciarskie w Siennej, Kamienicy oraz w Bielicach i Nowym Gierałtowie oraz szlaki narciarstwa biegowego

Muzeum Minerałów w Stroniu Śląskim oraz do Muzeum Ziemi w Kletnie, prywatne kolekcje skał i minerałów z Polski i świata.

Trasa ekstremalna – nowa oferta Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie

dla osób pragnących wcielić się w rolę grotołaza i podążyć śladami pierwszych odkrywców Jaskini Niedźwiedziej.

Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjnej w Starej Kopalni Uranu w Kletnie trasa turystyczna po dawnej kopalni uranu oraz średniowiecznych chodnikach kopalni rud żelaza sprzed 600 lat.

Wapiennik £askawy Kamieñ to miejsce gdzie odbywają się ambitne, interdyscyplinarne akcje z zakresu szerzej pojętej kultury i sztuki.

Barokowy kościółek w Siennej

Kościółek położony jest w centrum wsi i pięknie wpisuje się w jej pejzaż, murowany, jednonawowy, przykryty sklepieniem kolebkowym i nakryty dwuspadowym dachem, wzniesiony w drugiej połowie XVIII w.

Góra Oliwna w Bolesławowie

Góra Oliwna to grupa XIX-wiecznych kamiennych rzeźb śpiących apostołów i modlącego się Chrystusa znajdująca się na stoku góry Zawady ponad wsią Bolesławów.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim

Kaplica św. Onufrego została wybudowana w 1735 r., a jej fundatorem był hrabia Johann Olivier von Wallis. Po 1945 r. kaplica nie była użytkowana i popadła w ruinę. W 2015 r. Gmina przeprowadziła remont i odbudowę kaplicy. Organizowane w niej są koncerty i wernisaże oraz udzielane są śluby cywilne.

Kościół filialny pw. św. Wincentego i św. Walentego w Bielicach

Kościół zbudowano w stylu późnego baroku ok. 1799 roku. Kościół nie miał zamożnego fundatora, a koszty wzniesienia świątyni ponieśli sami mieszkańcy.

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Bolesławowie

Gotycko-renesansowy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa Oblata zbudowany w 1598r. Zniszczony w XVII w., odbudowany jako budowla barokowa.

Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i barokowa figura wotywna w Stroniu Śląskim

Kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego – neogotycki kościół poewangelicki z 1915 r. obecnie pełni funkcję kaplicy pogrzebowej dla parafii rzymskokatolickiej.
Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. MaternusaBogate wnętrze barokowe z XVIII w: ołtarz, polichromowana ambona i kamienna chrzcielnica. Przy kościele znajduje się kapliczka i nagrobek rodziny von Losky.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie

Przez teren Gminy Stronie Śląskie przebiegają dwa rodzaje oznakowanych szlaków rowerowych: gminne (oznakowane cyframi 1-9) i krajowe (oznakowane kolorami).

Prowadzą one zarówno drogami asfaltowymi, jak i drogami gruntowymi o utwardzonej nawierzchni. Często występują odcinki szutrowe.

Zwolennikom kolarstwa szosowego proponujemy wycieczki po drogach asfaltowych, wzdłuż górskich dolin: Białej Lądeckiej, Morawki, Kleśnicy po czeskiej stronie doliny Krupy.

Na Ziemi Kłodzkiej dostępne są „singletracki”  przeznaczone wyłącznie do jednokierunkowej jazdy. W Gminie Stronie Śląskie znajduje się Pętla Ruda i Pętla Stronie Śląskie. Przewodnik rowerowy można ściągnąć ze strony www.stronie.pl