UWAGA ! Zmiana tras, usunięte zostały odcinki niebezpieczne i bardzo błotniste, powstałe po ostatnich warunkach pogodowych.