the official version in English >

Bike Maraton Szklarska Poręba – 8 lipca 2017r.
(dotyczy wyłącznie zawodników posiadających aktualną licencję kolarską)

Wyścig typu Cross Country Maraton XCM  kat. UCI C3  (licencja Elita, Masters)

 Puchar Polski w Maratonie MTB ( Elita, Masters, Cyklosport)

REGULAMIN

 1. Organizator

Grabek Promotion Sp. z o.o., ul. Karola Miarki 42
58-500 Jelenia Góra
tel/fax+48 75 76 123 76
biuro@bikemaraton.com.pl

Dyrektor Wyścigu – Maciej Grabek

Strona internetowa wyścigu – www.bikemaraton.com

2. Klasa Wyścigu

Bike Maraton Szklarska Poręba zostanie rozegrany zgodnie z przepisami UCI i PZKOL. Wyścig rozegrany będzie jako Cross Country Maraton – XCM, jest zgłoszony w kalendarzu UCI i posiada kategorię C3

3. Uczestnictwo

  • W Bike Maraton Szklarska Poręba mogą wziąć udział zawodnicy posiadający aktualną licencję UCI/PZKol na rok 2017 w wieku 19 lat i starsi, włącznie z zawodnikami posiadającymi licencję Masters. Licencję należy przedstawić Komisji Sędziowskiej w Biurze Wyścigu przed zawodami
  • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie formularza zgłoszenia do wyścigu, poprzez zgłoszenie elektroniczne ( formularz dostępny na stronie internetowej http://bikemaraton.com.pl/rejestracja/ ) do dnia 6 lipca 2017r. do godz. 12.00. Późniejsze zgłoszenia będą akceptowalne po opłaceniu kary 100 franków szwajcarskich.  Ostateczny termin zgłoszenia mija 7 lipca 2017r. o godz. 18.00
  • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa
  • Zawodnicy lub Dyrektorzy Sportowi ekip mają obowiązek uczestniczenia w odprawie technicznej oraz zapoznania się z programem i regulaminem wyścigu.
  • Warunkiem uczestnictwa zawodnika w wyścigu  jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu oraz przepisów sportowych UCI i PZKol.

4. Biuro Wyścigu

Biuro wyścigu – dolna stacja wyciągu SKI Arena, ul. Turystyczna,  Szklarska  Poręba.

Biuro działa w dniach:

– piątek, 7 lipca   – w godz. 16.00 – 21.00

– sobota, 8 lipca  – w godz. 8.00 – 10.00

5. Treningi

Oznakowana trasa Bike Maraton Szklarska Poręba zostanie udostępniona w dniu 7 lipca 2017r. o godz. 17.00. Treningi będą odbywać się bez zabezpieczenia medycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zawodników podczas treningów.

 6. Klasyfikacje

Pierwszych pięć zawodniczek/zawodników zdobywa punkty do rankingu UCI zgodnie z punktacją dla wyścigów kat. UCI C3.

 7. Nagrody

Zgodnie z regulaminem UCI nagrody finansowe otrzymuje pierwszych 5 zawodników i zawodniczek na mecie wg schematu:

1 miejsce  – 200 €

2 miejsce – 150 €

3 miejsce – 100 €

4 miejsce – 75 €

5 miejsce – 50 €

Na podstawie obowiązujących polskich przepisów finansowych od regulaminowych nagród pieniężnych przekraczających wartość  760 zł , potrącony będzie 10% podatek zryczałtowany, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 2, 20% od nierezydentów, art. 3 ust. 2a,  art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 13 pkt 2, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2032 z p.zm.). Potrącony podatek zostanie wpłacony przez Organizatora wyścigu do właściwego Urzędu Skarbowego.

 8. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dozwolona jest zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Na trasie zostaną wyznaczone 4 strefy techniczne. Lokalizacja i dojazd do stref technicznych zostanie podana na stronie http://bikemaraton.com.pl/maratony/szklarska/   do 8 maja 2017r.

9. Ceremonia dekoracji

Ceremonie dekoracji będą przeprowadzane bezpośrednio po wyścigach, zgodnie z programem minutowym wyścigu. Do ceremonii dekoracji ma obowiązek stawić się 3 najlepszych zawodników/zawodniczek  w klasyfikacji UCI.

10. Kary

W zakresie kar obowiązują przepisy UCI i PZKol.

11. Program minutowy

Program Bike Maraton Szklarska Poręba UCI MTB Marathon Series

czwartek, 6 lipca
12.00 zakończenie internetowej rejestracji zawodników
piątek, 7 lipca
16.00 – 21.00 weryfikacja zgłoszeń
17.00 udostępnienie oznakowanej trasy wyścigu
18.00 zakończenie rejestracji uczestników
sobota, 8 lipca
8.00 – 10.00 weryfikacja zgłoszeń
10.10 Odprawa techniczna i wydawanie akredytacji do stref technicznych
10.45 ustawianie zawodników w sektorze startowym
11.00 Start Bike Maraton Szklarska Poręba UCI MTB Marathon Series
ok. 16.00 Ceremonia dekoracji zwycięzców Bike Maraton Szklarska Poręba UCI MTB Marathon Series


12. Trasa wyścigu

Bike Maraton Szklarska Poręba zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej ze startem i metą przy dolnej stacji kolei linowej SKI Arena Szrenica, ul. Turystyczna

Parametry trasy – dystans ok. 71 km, przewyższenia – ok.  2600 m

Dokładna trasa zostanie zaprezentowana na stronie http://bikemaraton.com.pl/maratony/szklarska/ najpóźniej do dnia 8 maja  2017 r.

13. Ustawienie zawodników przed startem

Zasady rozstawienia zawodników w sektorach startowych:

– sektor nr 1 UCI – Mężczyźni

wg rankingu UCI MTB Marathon Series Mężczyzn

wg rankingu UCI MTB XCO Mężczyzn

wg rankingu PP XCM PZKol Mężczyzn

pozostali zawodnicy z licencjami PZKol startujący w UCI MTB Marathon Series

– sektor nr 2 UCI  – Kobiety

wg rankingu UCI MTB Marathon Series Kobiet

wg rankingu UCI MTB XCO Kobiet

wg rankingu PP XCM PZKol Kobiet

pozostałe zawodniczki  z licencjami PZKol startujący w UCI MTB Marathon Series

– sektor nr 3 – pozostali uczestnicy Bike Maraton

14. Zasady finansowania

Opłaty startowe :

70 PLN  – płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

80 PLN  –  płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu

100 PLN – płatne od piątku poprzedzającego dzień startu

(w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji)

50% w/w cen     dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2001 i młodsi)

20 PLN  jednorazowa opłata startowa doliczana do  pierwszego startu  (za numer startowy  z  chipem)

20 PLN  opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)

Opłaty startowe nie dotyczą zawodników posiadających aktywne pakiety startowe Bike Maraton na sezon 2017.

Opłaty startowe nie dotyczą Drużyn UCI

Pozostałe koszty tj.  dojazd na zawody, zakwaterowanie itp. zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

15. Komisja Sędziowska

Sędzia Główny – Tomasz Cichy ( UCI )

Pozostałych komisarzy wyznaczy Kolegium Sędziów PZKOL w porozumieniu z organizatorem.

16. Kontrola Antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol. Badania antydopingowe będą przeprowadzone w Biurze Wyścigu. Dojście do miejsca kontroli będzie oznakowana.

17. Szpital

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58 – 500 Jelenia Góra, TEL. +48 75 75-37-100

18. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na tablicy wyników przy Biurze Wyścigu oraz na stronie internetowej www.bikemaraton.com

Oficjalne wyniki zostaną opublikowane również na stronie UCI oraz PZKol

19. Postanowienia końcowe

  • We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.
  • Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok Biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
  • Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność

Jelenia Góra, 06.02.2017r.